โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

732 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 732 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 732 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

732 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 732
2 x 366
3 x 244
4 x 183
6 x 122
12 x 61
61 x 12
122 x 6
183 x 4
244 x 3
366 x 2
732 x 1
คำตอบ 732 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 732 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 61, 122, 183, 244, 366, 732