โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

731 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 731 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 731 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

731 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 731
17 x 43
43 x 17
731 x 1
คำตอบ 731 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 731 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 43, 731