โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

730 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 730 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 730 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

730 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 730
2 x 365
5 x 146
10 x 73
73 x 10
146 x 5
365 x 2
730 x 1
คำตอบ 730 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 730 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 73, 146, 365, 730