โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

729 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 729 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 729 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

729 มีตัวประกอบทั้งหมด = 7 ตัวดังนี้
1 x 729
3 x 243
9 x 81
27 x 27
81 x 9
243 x 3
729 x 1
คำตอบ 729 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 729 มีตัวประกอบทั้งหมด 7 คือ 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729