โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

728 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 728 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 728 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

728 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 728
2 x 364
4 x 182
7 x 104
8 x 91
13 x 56
14 x 52
26 x 28
28 x 26
52 x 14
56 x 13
91 x 8
104 x 7
182 x 4
364 x 2
728 x 1
คำตอบ 728 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 728 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 26, 28, 52, 56, 91, 104, 182, 364, 728