โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

727 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 727 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 727 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

727 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 727
727 x 1
คำตอบ 727 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 727 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 727