โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

726 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 726 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 726 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

726 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 726
2 x 363
3 x 242
6 x 121
11 x 66
22 x 33
33 x 22
66 x 11
121 x 6
242 x 3
363 x 2
726 x 1
คำตอบ 726 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 726 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66, 121, 242, 363, 726