โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

725 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 725 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 725 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

725 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 725
5 x 145
25 x 29
29 x 25
145 x 5
725 x 1
คำตอบ 725 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 725 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 25, 29, 145, 725