โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

724 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 724 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 724 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

724 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 724
2 x 362
4 x 181
181 x 4
362 x 2
724 x 1
คำตอบ 724 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 724 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 181, 362, 724