โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

723 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 723 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 723 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

723 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 723
3 x 241
241 x 3
723 x 1
คำตอบ 723 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 723 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 241, 723