โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

722 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 722 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 722 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

722 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 722
2 x 361
19 x 38
38 x 19
361 x 2
722 x 1
คำตอบ 722 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 722 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 19, 38, 361, 722