โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

721 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 721 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 721 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

721 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 721
7 x 103
103 x 7
721 x 1
คำตอบ 721 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 721 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 103, 721