โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

720 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 720 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 720 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

720 มีตัวประกอบทั้งหมด = 30 ตัวดังนี้
1 x 720
2 x 360
3 x 240
4 x 180
5 x 144
6 x 120
8 x 90
9 x 80
10 x 72
12 x 60
15 x 48
16 x 45
18 x 40
20 x 36
24 x 30
30 x 24
36 x 20
40 x 18
45 x 16
48 x 15
60 x 12
72 x 10
80 x 9
90 x 8
120 x 6
144 x 5
180 x 4
240 x 3
360 x 2
720 x 1
คำตอบ 720 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 720 มีตัวประกอบทั้งหมด 30 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720