โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

716 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 716 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 716 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

716 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 716
2 x 358
4 x 179
179 x 4
358 x 2
716 x 1
คำตอบ 716 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 716 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 179, 358, 716