โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

715 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 715 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 715 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

715 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 715
5 x 143
11 x 65
13 x 55
55 x 13
65 x 11
143 x 5
715 x 1
คำตอบ 715 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 715 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 715