โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

714 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 714 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 714 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

714 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 714
2 x 357
3 x 238
6 x 119
7 x 102
14 x 51
17 x 42
21 x 34
34 x 21
42 x 17
51 x 14
102 x 7
119 x 6
238 x 3
357 x 2
714 x 1
คำตอบ 714 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 714 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 17, 21, 34, 42, 51, 102, 119, 238, 357, 714