โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

713 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 713 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 713 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

713 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 713
23 x 31
31 x 23
713 x 1
คำตอบ 713 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 713 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 23, 31, 713