โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

712 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 712 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 712 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

712 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 712
2 x 356
4 x 178
8 x 89
89 x 8
178 x 4
356 x 2
712 x 1
คำตอบ 712 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 712 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 89, 178, 356, 712