โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

710 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 710 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 710 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

710 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 710
2 x 355
5 x 142
10 x 71
71 x 10
142 x 5
355 x 2
710 x 1
คำตอบ 710 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 710 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 71, 142, 355, 710