โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

708 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 708 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 708 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

708 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 708
2 x 354
3 x 236
4 x 177
6 x 118
12 x 59
59 x 12
118 x 6
177 x 4
236 x 3
354 x 2
708 x 1
คำตอบ 708 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 708 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 59, 118, 177, 236, 354, 708