โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

707 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 707 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 707 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

707 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 707
7 x 101
101 x 7
707 x 1
คำตอบ 707 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 707 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 101, 707