โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

706 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 706 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 706 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

706 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 706
2 x 353
353 x 2
706 x 1
คำตอบ 706 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 706 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 353, 706