โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

705 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 705 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 705 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

705 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 705
3 x 235
5 x 141
15 x 47
47 x 15
141 x 5
235 x 3
705 x 1
คำตอบ 705 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 705 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 47, 141, 235, 705