โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

704 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 704 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 704 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

704 มีตัวประกอบทั้งหมด = 14 ตัวดังนี้
1 x 704
2 x 352
4 x 176
8 x 88
11 x 64
16 x 44
22 x 32
32 x 22
44 x 16
64 x 11
88 x 8
176 x 4
352 x 2
704 x 1
คำตอบ 704 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 704 มีตัวประกอบทั้งหมด 14 คือ 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64, 88, 176, 352, 704