โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

702 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 702 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 702 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

702 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 702
2 x 351
3 x 234
6 x 117
9 x 78
13 x 54
18 x 39
26 x 27
27 x 26
39 x 18
54 x 13
78 x 9
117 x 6
234 x 3
351 x 2
702 x 1
คำตอบ 702 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 702 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 27, 39, 54, 78, 117, 234, 351, 702