โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

698 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 698 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 698 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

698 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 698
2 x 349
349 x 2
698 x 1
คำตอบ 698 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 698 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 349, 698