โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

697 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 697 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 697 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

697 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 697
17 x 41
41 x 17
697 x 1
คำตอบ 697 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 697 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 41, 697