โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

696 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 696 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 696 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

696 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 696
2 x 348
3 x 232
4 x 174
6 x 116
8 x 87
12 x 58
24 x 29
29 x 24
58 x 12
87 x 8
116 x 6
174 x 4
232 x 3
348 x 2
696 x 1
คำตอบ 696 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 696 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 29, 58, 87, 116, 174, 232, 348, 696