โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

695 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 695 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 695 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

695 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 695
5 x 139
139 x 5
695 x 1
คำตอบ 695 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 695 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 139, 695