โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

694 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 694 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 694 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

694 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 694
2 x 347
347 x 2
694 x 1
คำตอบ 694 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 694 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 347, 694