โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

690 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 690 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 690 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

690 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 690
2 x 345
3 x 230
5 x 138
6 x 115
10 x 69
15 x 46
23 x 30
30 x 23
46 x 15
69 x 10
115 x 6
138 x 5
230 x 3
345 x 2
690 x 1
คำตอบ 690 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 690 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 23, 30, 46, 69, 115, 138, 230, 345, 690