โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

689 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 689 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 689 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

689 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 689
13 x 53
53 x 13
689 x 1
คำตอบ 689 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 689 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 53, 689