โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

688 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 688 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 688 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

688 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 688
2 x 344
4 x 172
8 x 86
16 x 43
43 x 16
86 x 8
172 x 4
344 x 2
688 x 1
คำตอบ 688 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 688 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 43, 86, 172, 344, 688