โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

687 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 687 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 687 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

687 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 687
3 x 229
229 x 3
687 x 1
คำตอบ 687 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 687 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 229, 687