โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

686 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 686 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 686 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

686 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 686
2 x 343
7 x 98
14 x 49
49 x 14
98 x 7
343 x 2
686 x 1
คำตอบ 686 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 686 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 49, 98, 343, 686