โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

685 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 685 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 685 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

685 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 685
5 x 137
137 x 5
685 x 1
คำตอบ 685 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 685 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 137, 685