โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

684 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 684 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 684 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

684 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 684
2 x 342
3 x 228
4 x 171
6 x 114
9 x 76
12 x 57
18 x 38
19 x 36
36 x 19
38 x 18
57 x 12
76 x 9
114 x 6
171 x 4
228 x 3
342 x 2
684 x 1
คำตอบ 684 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 684 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 19, 36, 38, 57, 76, 114, 171, 228, 342, 684