โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

682 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 682 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 682 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

682 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 682
2 x 341
11 x 62
22 x 31
31 x 22
62 x 11
341 x 2
682 x 1
คำตอบ 682 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 682 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 22, 31, 62, 341, 682