โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

681 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 681 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 681 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

681 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 681
3 x 227
227 x 3
681 x 1
คำตอบ 681 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 681 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 227, 681