โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

680 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 680 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 680 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

680 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 680
2 x 340
4 x 170
5 x 136
8 x 85
10 x 68
17 x 40
20 x 34
34 x 20
40 x 17
68 x 10
85 x 8
136 x 5
170 x 4
340 x 2
680 x 1
คำตอบ 680 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 680 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 34, 40, 68, 85, 136, 170, 340, 680