โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

679 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 679 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 679 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

679 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 679
7 x 97
97 x 7
679 x 1
คำตอบ 679 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 679 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 97, 679