โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

676 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 676 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 676 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

676 มีตัวประกอบทั้งหมด = 9 ตัวดังนี้
1 x 676
2 x 338
4 x 169
13 x 52
26 x 26
52 x 13
169 x 4
338 x 2
676 x 1
คำตอบ 676 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 676 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 คือ 1, 2, 4, 13, 26, 52, 169, 338, 676