โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

675 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 675 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 675 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

675 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 675
3 x 225
5 x 135
9 x 75
15 x 45
25 x 27
27 x 25
45 x 15
75 x 9
135 x 5
225 x 3
675 x 1
คำตอบ 675 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 675 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225, 675