โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

669 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 669 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 669 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

669 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 669
3 x 223
223 x 3
669 x 1
คำตอบ 669 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 669 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 223, 669