โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

667 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 667 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 667 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

667 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 667
23 x 29
29 x 23
667 x 1
คำตอบ 667 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 667 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 23, 29, 667