โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

666 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 666 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 666 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

666 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 666
2 x 333
3 x 222
6 x 111
9 x 74
18 x 37
37 x 18
74 x 9
111 x 6
222 x 3
333 x 2
666 x 1
คำตอบ 666 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 666 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666