โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

664 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 664 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 664 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

664 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 664
2 x 332
4 x 166
8 x 83
83 x 8
166 x 4
332 x 2
664 x 1
คำตอบ 664 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 664 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664