โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

663 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 663 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 663 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

663 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 663
3 x 221
13 x 51
17 x 39
39 x 17
51 x 13
221 x 3
663 x 1
คำตอบ 663 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 663 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 13, 17, 39, 51, 221, 663