โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

658 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 658 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 658 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

658 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 658
2 x 329
7 x 94
14 x 47
47 x 14
94 x 7
329 x 2
658 x 1
คำตอบ 658 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 658 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 47, 94, 329, 658