โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

657 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 657 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 657 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

657 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 657
3 x 219
9 x 73
73 x 9
219 x 3
657 x 1
คำตอบ 657 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 657 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 73, 219, 657